ค้นหา:
 
  อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  06-02-2562   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

“ปวงข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพสกนิกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ของชาติไทยและพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ร่วมกับทีมวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่๒/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” กลุ่ม ๕ B ได้จัดอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ศาลา ๘๐ พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมนำหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และข้าราชการท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐๐ ราย
โดยผลการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยจวบจนถึงปัจจุบัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  17  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  ข้าราชการ พนักงานราชการ สพข.2 เข้ารับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  ร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ๑๐ รูป  
  “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน 
  โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป 
     ต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ
     สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวน 9 ท่าน จากประเทศ อิหร่าน กัมพูชา บังคลาเทศ อินโดนีเซีย

     โครงการ สร้างคน พัฒนาชุมชน เพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. 26 ก.พ.62 - 1 มี.ค.62

     ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาการครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท

     ข้าราชการ พนักงานราชการ สพข.2 เข้ารับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
     

     ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.