ค้นหา:
 
  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  17-02-2564   ผู้ประกาศ  ดวงใจ วัยเจริญ
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายรัฐ เกาวนันทน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม ร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ฯที่ความหลากหลายทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและความสามัคคีของกลุ่มฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น มะดันแช่อิ่มอบแห้ง ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง โลชั่วบัวหิมะ เห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือสายพันธ์ุ G2 ฯลฯ ซึ่งกลุ่มมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เช่น Shopee ร้ายภัทรพัฒน์ และร้านพวงคราม เป็นต้น

#งานขยายผล #ศูนย์ฯเขาหินซ้อน #ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #KhaoHinSorn

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  เลื่อนการอบรม การทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ รุ่นที่ 1 และ 2 
  ประกาศ งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย 
     ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดตามงาน และวางแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     

     เลื่อนการอบรม การทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ รุ่นที่ 1 และ 2
     เลื่อนการอบรม การทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ รุ่นที่ 1 และ 2

     ประกาศ งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย
     ประกาศ!!! งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔)

     โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.