ค้นหา:
 
  รวมพลังสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  26-09-2560   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

กำหนดการ รวมพลังสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 (เข้าใจศาสตร์พระราชา)
     07.00 น. - 07.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป (จากวัดหนองสองห้อง)
     08.00 น. - 08.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป 
     08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
     09.00 น. - 09.30 น. แสดงธรรม “ธรรมราชา” โดย พระอาจารย์สายชล ขันติธรรมโม
                    รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
     09.30 น. - 10.00 น. พิธีเปิด (ศูนย์ประสานงาน)
                    -เปิดวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ( 6 นาที)
                    -ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีกล่าวเปิด
                    -ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ กล่าวรายงานการจัดงาน
                    -ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำกล่าวคำปฏิญาณสืบสานงานตามรอยเท้าพ่อ
                    -ร่วมร้องเพลง “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
     10.00 น. - 12.00 น. เสวนาล้อมวงพูดคุยการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (โรงอาหารศูนย์ฯ อาหารจากศูนย์ฯ และโรงทาน)
     13.00 น. - 17.00 น. กิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติบูชาบนแผ่นดินของพ่อ (โครงการส่วนพระองค์)
                    -ซ่อมสะพานทางเดินบริเวณเส้นทางเดินในโครงการส่วนพระองค์
                    -ปรับภูมิทัศน์ภายในโครงการ -สร้างฝาย ร่องน้ำ-ปลูกหญ้าแฝก
                    -ตัดหญ้า -ทำความสะอาดป้าย -ทำความสะอาดบริเวณพระตำหนัก 3 จั่ว
     17.00 น. -18.00 น. เข้าที่พักสำหรับผู้พักค้าง พักผ่อนตามอัธยาศัย 
     18.00 น. - 19.00 น. เคารพธงชาติ (หน้าอาคามฝึกอบรม) รับประทานอาหารเย็น (โรงอาหาร)
     19.00 น. เป็นต้นไป พิธีเทียน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ-ดุลยเดช
                    -ร่วมกล่าวความรู้สึก / ปณิธานการสานต่อพระราชา (บริเวณต้นศรีมหาโพธิ)
                    -ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และเพลงหนึ่งทุ่มตรง

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 (พัฒนาบ้านพ่อ บนแผ่นดินของพ่อ)
     05.00 น. – 06.00 น. ทำวัตรเช้า ภาวนารับอรุณ (ห้องอบรมปราชญ์วิถี)
     06.00 น. – 08.00 น. ลงแปลงเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา โดย นายจำรัส เพชรดงไพร (อ.ละ)                                     (ที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่)
     08.00 น. – 09.00 น. เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเช้า
     09.00 น. – 12.00 น. กิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติบูชาบนแผ่นดินของพ่อ (โครงการส่วนพระองค์) (ต่อ)
     12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ในโครงการส่วนพระองค์)
     13.00 น. – 16.00 น. เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบนแผ่นดินของพ่อ แบ่งฐานเรียนรู้ 4 ฐาน
                    -เรียนรู้ศาสตร์พระราชา หญ้าแฝก (นายสุนทร ช่วยศิริ ที่แปลงแฝก)
                    -เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ (นางศิริพร บัวคอม ที่แปลงทฤษฎีใหม่)
                    -เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ (นางสาวดวงใจ วัยเจริญ ที่แปลงปุ๋ย)
                    -เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และพืชปุ๋ยสด (นางสาวกำไรทอง วงษ์ขาวและ
                     นายภาสกร เรืองฤทธิ์ ที่โครงการส่วนพระองค์) 
     16.00 น. – 18.00 น. กิจกรรมหาอยู่หากินที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงหนึ่งไร่พอเพียง แปลงผักพื้นบ้าน
     18.00 น. – 19.00 น. เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเย็น (ที่แปลงทฤษฎีใหม่)
     19.00 น. เป็นต้นไป ล้อมวงพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจสานต่องานของพ่อ (พระตำหนัก 3 จั่ว )

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 (ทัวร์ 9 มหามงคล)
     05.00 น. – 06.00 น. ทำวัตรเช้า ภาวนารับอรุณ (ห้องอบรมปราชญ์วิถี)
     06.00 น. – 08.00 น. ลงแปลงเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา (ต่อ)
     08.00 น. – 09.00 น. เคารพธงชาติ รับประทานอาหารเช้า
     09.00 น. – เป็นต้นไป ทัวร์ 9 มหามงคล 
                    -รับของที่ระลึกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
                    -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หน่วยงานร่วม (คนมีใจ)
-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำร
-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-ไทยพีบีเอส
-โครงการ 9 ต่อ
-เครือข่ายขยายผลทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา
-เครือข่ายท่องเที่ยว 9 ตามศาสตร์พระราชา
-ททจ. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา
-ททท. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ฉะเชิงเทรา
-Guid GURU
-เดวารีสอร์ท
-ชุมชนพอเพียง
-หมอวิถีบ้านๆ
-เครือข่ายชีวิตสิกขา
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียม แก้วน้ำ ถุงผ้ามาเอง                            
และต้องล้างจานด้วยตนเอง  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  ข้าราชการ พนักงานราชการ สพข.2 เข้ารับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
  ร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ๑๐ รูป  
  “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน 


  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.