ค้นหา:
 
  โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  18-06-2561   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(รุ่นละ 125 คน)
ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สนใจ ดังนี้
1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร และการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
2. หลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักและน้ำหมัก ชีวภาพ 
3. หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำหลุมพอเพียง
4. หลักสูตรการเลี้ยงเป็ด ไก่ไข่เขาหินซ้อน และการทำไข่เค็ม
5. หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร 
6. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบนา
7. หลักสูตรการปลูกมะนาว การขยายพันธุ์พืช และการเลี้ยงจิ้งหรีด
8. หลักสูตรการปลูกแลการแปรรูปข้าว

เรียนรู้นวัตกรรม 7 ฐาน
1. การผลิตแก๊สและถ่านไบโอชาร์ 
2. มือวิเศษ (เครื่องห่อผลไม้) 3. การเพาะเชื้อไตรโครเดอร์มา
4. การผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
5. แก้มลิง
6. การเพาะถั่วงอกคอนโด
7. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฉัตรเงินและฉัตรทอง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจ อบรม ลงชื่อ พร้อมเบอร์โทร ใต้ข้อความเลยครับ}หรือ ติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ (แก้ว) ๐๘๕-๔๔๒๖๒๑๘  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  ข้าราชการ พนักงานราชการ สพข.2 เข้ารับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
  อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
  ร่วมทำบุญ เลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์ ๑๐ รูป  
  “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน 
     ต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ
     สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวน 9 ท่าน จากประเทศ อิหร่าน กัมพูชา บังคลาเทศ อินโดนีเซีย

     โครงการ สร้างคน พัฒนาชุมชน เพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช. 26 ก.พ.62 - 1 มี.ค.62

     ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาการครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท

     ข้าราชการ พนักงานราชการ สพข.2 เข้ารับพรปีใหม่ จาก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
     

     ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.