ค้นหา:
 
  โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  18-06-2561   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
(รุ่นละ 125 คน)
ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรที่สนใจ ดังนี้
1. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร และการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
2. หลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักและน้ำหมัก ชีวภาพ 
3. หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำหลุมพอเพียง
4. หลักสูตรการเลี้ยงเป็ด ไก่ไข่เขาหินซ้อน และการทำไข่เค็ม
5. หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร 
6. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงกบนา
7. หลักสูตรการปลูกมะนาว การขยายพันธุ์พืช และการเลี้ยงจิ้งหรีด
8. หลักสูตรการปลูกแลการแปรรูปข้าว

เรียนรู้นวัตกรรม 7 ฐาน
1. การผลิตแก๊สและถ่านไบโอชาร์ 
2. มือวิเศษ (เครื่องห่อผลไม้) 3. การเพาะเชื้อไตรโครเดอร์มา
4. การผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
5. แก้มลิง
6. การเพาะถั่วงอกคอนโด
7. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฉัตรเงินและฉัตรทอง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สนใจ อบรม ลงชื่อ พร้อมเบอร์โทร ใต้ข้อความเลยครับ}หรือ ติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ (แก้ว) ๐๘๕-๔๔๒๖๒๑๘  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน 
  แจกกล้าสมุนไพร 
  เชิญร่วมงาน แรลลี่สู่บ้านพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 
  เชิญชม แปลงปลูกดอกคอสมอส 
  ส่งสุขปีใหม่ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2
      3 วัน 2 คืน 25-27 มิ.ย 61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม 2561
     19-21 มิ.ย 61 3 วัน 2 คืน รุ่น 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
     จัดอบรม 2 รุ่น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการพัฒนาเกษตรกรตามวิถีพอเพียง ฯ รุ่น ๓
     14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.