ค้นหา:
 
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
  หมวด  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน   วันที่ประกาศ  21-06-2560   ผู้ประกาศ  Nirut Nittaya

 

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ประจำปี2560

          ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ประจำปี2560

          ในวันที่ 15 มิย. 60 อบรมในหัวข้อ การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรด้วยกรรมวิธีอย่างง่าย

          และในวันที่ 16 มิย. 60 อบรมในหัวข้อ การประยุกต์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและครัวเรือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน
  หัวหน้าหน่วยงานต่างๆและผู้ช่วย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าเยี่ยมเกษตรกรบ้านนายาว 
  นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิหาคม ๒๕๖๐ 
  ปั่นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
  โครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 


  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.