ค้นหา:
 
  นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิหาคม ๒๕๖๐
  หมวด  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน   วันที่ประกาศ  17-08-2560   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ วันที่ ๑๑ สิหาคม ๒๕๖๐ นาย อนุวัชร โพธินาม นาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก-พระราชดำริ มอบรางวัลให้กับนักเรียนประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประเภท ชาย/หญิง ทั้งนี้มีกิจกรรรมต่างๆเช่น อบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร การทำเตาหุงข้าวชีวะมวล อบรมการ แปรรูปอาหาร การผลิตเห็ด การผลิตกบ การเสียบยอดมะนาว การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร อาหาร พันธุ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมัก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  23  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน
  หัวหน้าหน่วยงานต่างๆและผู้ช่วย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าเยี่ยมเกษตรกรบ้านนายาว 
  ปั่นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
  โครงการอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ประจำปี2560 
     ขอเชิญเข้าร่วมชมแปลงทุ่งปอเทือง และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
     ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ท่องเที่ยว ๙ ตามรอยพ่อ
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     รวมพลังสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     เดินวิ่งสวนของพ่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2560
     เดินวิ่งสวนของพ่อ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

     หัวหน้าหน่วยงานต่างๆและผู้ช่วย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าเยี่ยมเกษตรกรบ้านนายาว
       หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.