ค้นหา:
 
  ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2
  หมวด  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน   วันที่ประกาศ  28-06-2561   ผู้ประกาศ  ARMYKNIGHT

โครงการฝึกอบรมปลูกฝังจิตสำนึกด้านอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกล่าวเปิด และให้โอวาทแก่ผู้อบรม มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆรอบศูนย์ฯเขาหินซ้อนเข้าร่วม มีกำหนดการ 3 วัน 2 คืน 25-27 มิ.ย 61
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  17  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน
  ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม 2561 
  โครงการพัฒนาเกษตรกรตามวิถีพอเพียง ฯ รุ่น ๓ 
  โครงการพัฒนาเกษตรกรตามวิถีพอเพียง ฯ รุ่น 2 
   กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 
  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรตามวิถีพอเพียง 
     ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2
      3 วัน 2 คืน 25-27 มิ.ย 61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์ ผกก.สภ.เขาหินซ้อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เขาหินซ้อน ออกทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน ในเขต ต.เขาหินซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
     ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ค่ายยุวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม 2561
     19-21 มิ.ย 61 3 วัน 2 คืน รุ่น 1 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
     จัดอบรม 2 รุ่น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการพัฒนาเกษตรกรตามวิถีพอเพียง ฯ รุ่น ๓
     14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.