ค้นหา:
 
 

ระเบียบการเยี่ยมชมงาน

 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. การขอเข้าเยี่ยมชมงานต้องประสานงานล่วงหน้าและทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยประสานงานที่เบอร์โทร 0 3855 4982 หรือ 08 1686 0639 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  และส่งหนังสือมาที่โทรสาร 0 3855 4983 หรือ E-mail : chk.1@hotmail.com ก่อนเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. การขอเข้าใช้ห้องประชุมและห้องพัก ต้องประสานงานล่วงหน้า และทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมหรือที่พัก อย่างน้อย 1 เดือน

3. ห้องบรรยายสรุป (ศูนย์ประสานงาน) สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 150 ท่าน

4. วิทยากรให้การบรรยาย และเยี่ยมชมเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ท่านสามารถศึกษาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเอง

5. การขอใช้บริการศึกษาดูงาน คิดค่าบริการ 300 บาท (นั่งได้ 30 ท่าน) มีจำนวน 5 คัน และคันละ 500 บาท (นั่งได้ 50 ท่าน) มีจำนวน 1 คัน มีรถบริการศึกษาดูงานรวม 6 คัน

6. ห้องบรรยายสรุปและอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการในเวลาราชการ

7. อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุม และห้องพัก คิดค่าบริการตามอตราศูนย์ฯกำนหด โดยคิดตามจำวนคนที่แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

8. เปิดบริการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. บริการอบสมุนไพรและนวดแผนไทยที่งานสวนพฤกษศาสตร์ หากต้องการใช้บริการนอกวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 09 0080 6981 และ โทรสาร 0 2903 0080 ต่อ 4991 

 

อัตราค่าอาหาร

ประเภทอาหารราคา

  1. อาหารเช้า

ข้าวต้มเครื่อง หรือ ข้าวต้มกุ๊ย หรือข้าวผัด/แกงจืด 60 บาท/คน

อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป

  1. อาหารกลางวัน

           อาหาร 3 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 110 บาท/คน

           อาหาร 4 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 130 บาท/คน

           อาหาร 5 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 150 บาท/คน

  1. อาหารเย็น

           อาหาร 3 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 110 บาท/คน

           อาหาร 4 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 130 บาท/คน

           อาหาร 5 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 150 บาท/คน

  1. อาหารตักราด

           อาหาร 2 อย่าง 60 บาท/คน

  1. อาหารว่าง

           กาแฟ โอวัลติน ชา หรือน้ำสมุนไพร และขนม 25 บาท/คน

หมายเหตุ : หากเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการตามที่ตกลงไว้แต่แรก

: รับจัดอาหารอย่างน้อย 50 ท่านขึ้นไป

: โต๊ะอาหารแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า จัดได้ 10 ที่นั่ง (คน) กับข้าว 2 ชุด/โต๊ะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โทรศัพท์ 0 3855 4982 หรือ 08 1686 0639 ฝ่ายวิชาการ 08 1410 4040

งานธุรการ โทรสาร 0 3855 4938  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.