ค้นหา:
 
  ปิดรับสมัครอบรมทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  26-03-2564   ผู้ประกาศ  ดวงใจ วัยเจริญ

ปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มครบทุกรุ่น

ปี 2564 จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 10 คน

- รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2564

- รุ่นที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

- รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2564

- รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

- รุ่นที่ 5 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

- รุ่นที่ 6 วันที่ 24 กันยายน 2564

- รุ่นที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2564

- รุ่นที่ 8 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- รุ่นที่ 9 วันที่ 17 ธันวาคม 2564

☎️ ติดต่อประสานได้ที่: งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โทร 086-1117167

ไบโอชาร์ หรือ ถ่านชีวภาพ คือ วัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากการย่อยสลายเชิงความร้อนของชีวมวลหรือสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ตอซังพืช เปลือกผลไม้ต่างๆ

เตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์ ใช้เพื่อการผลิตไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพ โดย ผลพลอยได้จากการผลิตไบโอชาร์ จะได้แก๊สสำหรับใช้ในการหุงต้ม ประกอบอาหาร


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม 
     โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

     ปิดรับสมัครอบรมทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์
     ปิดรับสมัครอบรมการทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์

     โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๑๒ มีนาคาม ๒๕๖๔

     วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๙ มีนาคาม ๒๕๖๔

     การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
       หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.