ค้นหา:
 
  ประกาศ งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   วันที่ประกาศ  27-04-2564   ผู้ประกาศ  อรรถพล ประวันจะ

               จากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างรวดเร็วและได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเห็นสมควรให้ งดบริการ ศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และการออก-กำลังกาย และต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
              จึงขอประกาศปิดสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม 
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดตามงาน และวางแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดตามงาน และวางแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     ประกาศ งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย
     ประกาศ!!! งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔)

     โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

     โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๑๒ มีนาคาม ๒๕๖๔

     วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๙ มีนาคาม ๒๕๖๔  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.