ค้นหา:
 
  โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  หมวด  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน   วันที่ประกาศ  02-04-2564   ผู้ประกาศ  อรรถพล ประวันจะ

โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

               

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 165 คน

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยเข้ารับฟังการบรรยายรับชมประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ลงฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานประมง หน่วยงานปศุสัตว์ และนั่งรถรางชมงานรอบศูนย์ฯ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน
  โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

     ปิดรับสมัครอบรมทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์
     ปิดรับสมัครอบรมการทำเตาผลิตแก๊สและไบโอชาร์

     โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๑๒ มีนาคาม ๒๕๖๔

     วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๙ มีนาคาม ๒๕๖๔

     การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
       หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.