ค้นหา:
 
 

ที่พัก

 

 

 

 

อาคารศิลารมณีย์

ติดต่อที่พัก (0 3855 4982 ถึง 3 หรือ 08 1686 0639 ฝ่ายวิชาการ)

 

 

 

 

อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ติดต่อที่พัก (0 3855 4982 ถึง 3 หรือ 0 3855 4916 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร)

 

 

 

 

สวนพฤกษศาสตร์

ติดต่อที่พัก (0 3855 4982 ถึง 3 หรือ 09 0080 6981)

 

 

 

 

โรงอาหาร

ติดต่อ (0 3855 4982 ถึง 3 หรือ 08 1696 0639 ฝ่ายวิชาการ)  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.