ค้นหา:
 
 

อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

วิดิทัศน์องค์ความรู้เรื่องดิน

 

พิพิธภัณฑ์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ภาพปัณหาและการจัดการดินของประเทศไทย เพื่อการใข้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

     

 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของชุดดิน

     

 

สภาพพื้นที่โดยทั่วๆไป บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรึ และตราด

     

 

ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แนะนำการใช้ปุ๋ย

รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.