นายจรัลธาดา กรรณสูต

นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2560
ชื่อต้นไม้ : รวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
วงศ์ : MALVACEAE
สถานที่ : สวนของพ่อ X: 770940   Y: 1521094