นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 8 สิงหาคม 2562
ชื่อต้นไม้ : รวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
วงศ์ : MALVACEAE
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ดิน X: 770880   Y: 1521145