นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 1 ธันวาคม 2549
ชื่อต้นไม้ : กล้วยไม้พันธุ์ช้างกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
วงศ์ : ORCHIDACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770951   Y: 1521202