นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 1 ธันวาคม 2549
ชื่อต้นไม้ : จำปีศรีเกษม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia × alba (DC.) Figlar
วงศ์ :  MAGNOLIACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770947   Y: 1521193