นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 9 สิงหาคม 2553
ชื่อต้นไม้ : ว่านหางช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Belamcanda chinensis (L.) DC.
วงศ์ : IRIDACEAE
สถานที่ : ต้นไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัด X: 770912   Y: 1521109