นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 9 สิงหาคม 2553
ชื่อต้นไม้ : ยางนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
สถานที่ : ริมอ่างห้วยเจ็ก X: 771012   Y: 1521148