นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 มิถานายน 2557
ชื่อต้นไม้ : พะยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia cochinchinensis Pierre
วงศ์ : FABACEAE
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ดิน X: 770892   Y: 1521144