นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2558
ชื่อต้นไม้ : ศรีตรัง ชื
่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don
วงศ์ : BIGNONIACEAE
สถานที่ : สวนไม้ม่วง X: 771449   Y: 1520779