นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 8 สิงหาคม 2550
ชื่อต้นไม้ : ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
วงศ์ : FABACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770974   Y: 1521219