นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 8 สิงหาคม 2551
ชื่อต้นไม้ : กล้วยไม้พันธุ์ช้างกระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
วงศ์ : ORCHIDACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770964   Y: 1520974