นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ :  10 สิงหาคม 2552
ชื่อต้นไม้ : ยางนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
สถานที่ : ริมอ่างห้วยเจ็ก X: 771002   Y: 1521141