นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2552
ชื่อต้นไม้ : ว่านหางช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Belamcanda chinensis (L.) DC.
วงศ์ : IRIDACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770955   Y: 1521194