นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 26 มกราคม 2548
ชื่อต้นไม้ : จำปีสิริธร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin
วงศ์ : MAGNOLIACEAE
สถานที่ : ด้านหน้าโรงอาหาร
X: 771321   Y: 1520838