พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปลูกเมื่อ : 22 สิงหาคม 2527
ชื่อต้นไม้ : เกด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard
วงศ์ : SAPOTACEAE
สถานที่ : แปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้ในโครงการพัฒนาส่ว พระองค์เขาหินซ้อน (ปมหซ 4) X: 772296   Y: 1521012