พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปลูกเมื่อ : 3 สิงหาคม 2524
ชื่อต้นไม้ : ปาล์มแชมเปญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 
วงศ์ :  ARECACEAE
สถานที่ : พลับพลาพระราม X: 770957   Y: 1520354