พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปลูกเมื่อ : 22 สิงหาคม 2527
ชื่อต้นไม้ : ประดู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus macrocarpus Kurz
วงศ์ : FABACEAE
สถานที่ : แปลงตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน (ปมหซ 4) X: 772288   Y: 1521005