พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปลูกเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2523
ชื่อต้นไม้ : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
วงศ์ : MORACEAE
สถานที่ : พระตำหนักสามจั่ว X: 772104   Y: 1521203