พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 20 เมษายน 2566
ชื่อต้นไม้ : รวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
วงศ์ : MALVACEAE
สถานที่ : วังมัชฉา X: 771386   Y: 1520711