พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 16 มีนาคม 2561
ชื่อต้นไม้ : ยางนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
สถานที่ : โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน X: 772070   Y: 1521174