สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร
ปลูกเมื่อ : 3 สิงหาคม 2524
ชื่อต้นไม้ : ปาล์มแชมเปญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore   
วงศ์ : ARECACEAE
สถานที่ : พลับพลาพระราม X: 770950   Y: 1520350