A
A
A
A
A
A
More

  Sample Category Title

  spot_imgspot_img

  Sample post title 4

  Sample post no 4 excerpt.

  Sample post title 5

  Sample post no 5 excerpt.

  Sample post title 6

  Sample post no 6 excerpt.

  Sample post title 7

  Sample post no 7 excerpt.

  Sample post title 8

  Sample post no 8 excerpt.

  Sample post title 9

  Sample post no 9 excerpt.

  Subscribe to our magazine

  ━ popular

  ขอเชิญร่วมประกวด แข่งขัน งาน”44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ ระดับ ปวช. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.ชิงทุนศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 58,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 📍กิจกรรมการประกวดประกอบด้วย📝การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น🎨การประกวดวาดภาพกระดานดำ ระดับประถมศึกษา แบบทีมละ 3 คน และวาดภาพบนผืนผ้าใบแคนวาส...