A
A
A
A
A
A
More

  Sample Category Title

  ขอเชิญร่วมประกวด แข่งขัน งาน”44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ ระดับ ปวช. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.ชิงทุนศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 58,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 📍กิจกรรมการประกวดประกอบด้วย📝การประกวดเรียงความ...

  ๙ มหามงคล

  1. ต้นโพศรีมหาโพธิ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นโพศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ต้นแรกที่หยั่งรากลงในพื้นที่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 2. ห้วยเจ๊ก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเงินที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายคราวเสด็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งแรก เมื่อวันที่...

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่...
  spot_img

  Sample post title 0

  Sample post no 0 excerpt.

  Sample post title 1

  Sample post no 1 excerpt.

  Sample post title 2

  Sample post no 2 excerpt.

  Sample post title 3

  Sample post no 3 excerpt.

  Sample post title 4

  Sample post no 4 excerpt.

  Sample post title 5

  Sample post no 5 excerpt.
  spot_img