A
A
A
A
A
A
More

    กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ