A
A
A
A
A
A
More

  ติดต่อเรา

  ที่อยู่ เลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
  โทรศัพท์ 038-554-982 หรือ 038-554-983
  โทรสาร 038-554982-3
  ติดต่อศึกษาดูงาน 038-554-982 หรือ 063- 513-2363
  ร้านค้าพวงคราม 093-485-7532
  อีเมล ติดต่อทั่วไป: ckh_1@ldd.go.th
  ติดต่อศึกษาดูงาน: rdsckhs@gmail.com

  FAQ

  Qต้องการติดต่อศึกษา ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ติดต่อได้อย่างไร

  การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องประสานงานล่วงหน้า และทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยประสานงานที่เบอร์ 038-554-982 หรือ 08-1686-0639 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) และส่งหนังสือมาที่ โทรสาร 038-554982-3 หรือ E-mail: rdsckhs@gmail.com ก่อนวันเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

  Q ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สามารถเข้าเยี่ยมชมในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้หรือไม่

  เปิดบริการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยสามารถขับรถเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้ด้วยตนเอง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่คอยผลัดเปลี่ยนเวรช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ฯ ที่ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้

  Qร้านค้าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ร้านพวงคราม) เปิดให้บริการวันใดบ้าง

  ร้านพวงคราม จำหน่ายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 15.30 น.

  Q ผลิตภัณฑ์ของร้านพวงคราม สั่งซื้อของทางออนไลน์ได้หรือไม่

  ได้ โดยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางลิ้งค์ https://shop.line.me/@847jykfd หรือสอบถามเพิ่มได้ที่ไลน์ร้านพวงคราม และทางเพจ ผลิตภัณฑ์สินค้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  Q ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เริ่มแจกกล้าหญ้าแฝกแจกเมื่อไหร่

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เริ่มแจกกล้าหญ้าแฝกแจกเมื่อไหร่

  Q สามารถติดต่อขอรับกล้าหญ้าแฝกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้อย่างไร ?

  ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หรือติดต่อประสานได้ที่เบอร์โทร 081-686-0639 หรือ 038-554-982

  Q ขอรับกล้าหญ้าแฝกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ปริมาณเท่าไร

  จำนวนแฝก 2,000 กล้า ต่อ 1 ท่าน (1 บัตรประชาชน) (ทั้งหญ้าแฝกแบบเปลือยรากและหญ้าแฝกชำในถุงพลาสติก)

  Q สายพันธุ์หญ้าแฝกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ที่แจก มีพันธุ์อะไรบ้าง

  หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี

  Q หญ้าแฝกปลูกอย่างไร

  กล้ารากเปลือยปลูกระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร หญ้าแฝกถุงปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร จำนวนแถวหญ้าแฝกขึ้นอยู่กับพื้นที่ เช่น
  1. พื้นที่ลาดชันปลูกเป็นแถวเดี่ยวขวางความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างแถวตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร
  2. พื้นที่ไหล่ถนน ปลูกด้านข้างของไหล่ถนน แถวแรกอยู่บนไหล่ถนน แถวถัดไปอยู่ต่ำกว่าไหล่ถนนประมาณ 100 เซนติเมตร
  3. ทางลำเลียงไร่นา ปลูกบนไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ยาวตลอดจนสุดแนวทาง
  4. ริมตลิ่ง คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำปลูกอย่างน้อย 3 แถว เป็นแนว ยาวไปตามคลอง ริมตลิ่ง
  5. ร่องสวน ปลูกบนร่องสวน จำนวน 1 แถว ห่างจากริมขอบแปลง 20-30 เซนติเมตร

  Q หญ้าแฝกสามารถอยู่รอดในสภาพน้ำท่วมขังได้หรือไม่

  ได้ ถ้ามีน้ำท่วมขังแค่บริเวณโคนต้น หรือ ท่วมแล้วลดในเวลาไม่นานนัก ไม่ได้ ถ้ามีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลา

  Q รากหญ้าแฝกมีความลึกเท่าไร

  โดยเฉลี่ยรากหญ้าแฝกดอนมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนติเมตร รากหญ้าแฝกหอมหรือแฝกลุ่ม มีความลึกประมาณ 1-3 เมตร

  Q ดอกหญ้าแฝกสามารถแพร่กระจายเหมือนวัชพืชอื่น ๆ ได้หรือไม่

  ไม่ได้เนื่องจากเมล็ดหญ้าแฝกมีความสามารถในการงอกอยู่ในช่วงระยะเวลาจำกัดเพียงช่วงสั้นๆ จึงทำให้หญ้าแฝกไม่สามารถแพร่กระจาย เป็นวัชพืชร้ายแรงได้

  Q ขอรับสารเร่ง พด. เพื่อทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ที่ไหน

  ติดต่อขอรับสารเร่ง พด. สูตรต่าง ๆ ได้ที่งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หรือติดต่อประสานได้ที่เบอร์โทร 081-686-0639 หรือ 038-554-982

  Q สารเร่ง พด. มีอายุเก็บได้กี่ปี

  ประสิทธิภาพของสารเร่งพด.ต่าง ๆ จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดบนซอง เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ให้หมดทีเดียว

  Q ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง, ถั่วพร้า) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้อย่างไร

  เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลการบริการด้านพืชปุ๋ยสด ได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการ งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หรือติดต่อประสานได้ที่เบอร์โทร 081-686-0639 หรือ 038-554-982 โดยมีเงื่อนไขการขอรับบริการดังนี้
  - ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้แก่ ตำบลเขาหินซ้อน ตำบลเกาะขนุน และตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - 1 คน ขอรับได้ไม่เกิน 100 กก.หรือไม่เกิน 20 ไร่ (เฉลี่ย 5 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่)
  - แจกจ่ายช่วงประมาณเดือน ก.พ. - เม.ย.
  - เมล็ดพันธุ์มีอายุการใช้งาน 1 ปี

  [contact-form-7 id=”3699″ title=”contact form”]