A
A
A
A
A
A
More

    นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับคณะสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ที่ได้นำหมอดินอาสา 4.0