นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2563
ชื่อต้นไม้ : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
วงศ์ : MORACEAE
สถานที่ : งานป่าไม้ X: 771302   Y: 1521601