นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2552
ชื่อต้นไม้ : กล้วยไม้พันธุ์เอื้องกุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides odorata Lour.
วงศ์ : ORCHIDACEAE 
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770955   Y: 1521201