พอเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

พอเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
ชื่อต้นไม้ : ยางนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
สถานที่ : สวนศาลาเทิดพระเกียรติฯ X: 770956   Y: 1521178