A
A
A
A
A
A
More

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนกล้าผักสลัด เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ พด. จำนวน 50 ชุด เพื่อมอบความสุขปีใหม่ให้ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา