A
A
A
A
A
A
More

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัทนิยมชมชอบ จำกัด ลงพื้นที่สำรวจฐานเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ( RDPB Camp) รุ่นที่ 13