A
A
A
A
A
A
More

    ศูนย์ศึกษา​การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จัดเตรียมงานวันดินโลก ปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ